Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả:

Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Ủng hộ 500 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

12:22:20, 30/06/2021
Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Ủng hộ 500 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19
Sáng ngày 7/6/2021, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ mua vắc xin phòng dịch COVID - 19.

Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Thỏa ước tốt đảm bảo quyền lợi cho người lao động

12:07:21, 30/06/2021
Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Thỏa ước tốt đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; nhằm vừa đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, vừa đảm bảo quyền dân chủ của người lao động, ngày 25/5/2021, Công ty Thuốc lá Sài Gòn...

Công ty Thuốc lá Sài Gòn tích cực, chủ động phòng dịch bệnh Covid-19

16:03:46, 17/06/2021
Công ty Thuốc lá Sài Gòn tích cực, chủ động phòng dịch bệnh Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid 19 lần thứ 4, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã kích hoạt mức phòng chống dịch cao nhất để luôn ở thế chủ động ứng phó dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các cấp chính quyền.

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên Giám sát thị trường" (06/2021)

17:43:38, 14/06/2021
Tuyển dụng vị trí "Nhân viên Giám sát thị trường" (06/2021)
*Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn*

Tuyển dụng vị trí "Công nhân lái xe tải" (06/2021)

17:57:28, 03/06/2021
Tuyển dụng vị trí "Công nhân lái xe tải" (06/2021)
*Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn*
Tổng cộng: 344