Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả:

SẺ CHIA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

15:35:30, 18/10/2016
SẺ CHIA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Trong nhiều năm qua, các hoạt động xã hội từ thiện tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã trở thành nét đẹp văn hóa doanh nghiệp - mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, thể hiện tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ cán bộ, công nhân...

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỐC LÁ

15:25:18, 18/10/2016
MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỐC LÁ
Với mục tiêu ổn định và phát triển sản lượng xuất khẩu các loại thuốc lá điếu ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới, từ năm 2011 đến nay, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã thực hiện một loạt giải pháp quan trọng...

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

15:17:01, 18/10/2016
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
Từ năm 2010 đến nay, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã thực hiện một loạt chương trình trong chiến lược phát triển sản phẩm mới hướng đến mục tiêu đa dạng hóa các loại sản phẩm mang nhãn hiệu VINATABA Sài Gòn. Kết quả là chỉ một...

09:35:15, 11/10/2016

Công nhân Vận hành máy (2016)

10:08:16, 10/10/2016
Công nhân Vận hành máy (2016)
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/10/2016

Nhân viên kỹ thuật ca Phân xưởng Sợi

10:06:03, 10/10/2016
Nhân viên kỹ thuật ca Phân xưởng Sợi
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/10/2016

Nhân viên kỹ thuật Phân xưởng Vấn bao

10:00:46, 10/10/2016
Nhân viên kỹ thuật Phân xưởng Vấn bao
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/10/2016
Tổng cộng: 344