Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả: L�� S��n

Hội nghị phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

11:18:32, 19/01/2023
Hội nghị phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày 30/9/2022, Công ty Thuốc lá Sài đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2022 – 2024 với mục đích kiểm điểm, đánh giá các kết quả đạt được trong giai đoạn 2020 - 2022, từ đó...
Tổng cộng: 305