Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả: hội thi tin học văn phòng

Hội thi tin học văn phòng năm 2018

08:42:08, 05/06/2018
Hội thi tin học văn phòng năm 2018
Nhằm thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị”, đồng thời vận động tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo không ngừng vươn...

Hội thi “Tin Học Văn Phòng” Cụm thi đua số 2 năm 2016

09:12:41, 06/10/2016
Hội thi “Tin Học Văn Phòng” Cụm thi đua số 2 năm 2016
04/10/2016 - Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐTN và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2016 của Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931...
Tổng cộng: 2