Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Công ty Thuốc lá Sài Gòn thành lập Phòng Pháp Chế - Đối Ngoại

Ngày 01/04/2022, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã công bố quyết định thành lập Phòng Pháp chế - Đối ngoại. Chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/04/2022, Phòng Pháp chế - Đối Ngoại hiện có 02 Cán bộ quản lý cùng 03 nhân viên đảm nhiệm chức năng nhiệm vụ chính liên quan đến công tác pháp chế và đối ngoại truyền thông của công ty.

Về công tác pháp chế, trách nhiệm không chỉ giới hạn ở mức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và thẩm định tính pháp lý của các dự án, hợp đồng liên quan đến Công ty. Phòng Pháp chế - Đối ngoại còn giữ vai trò tham mưu cho Ban lãnh đạo giải quyết các vấn đề pháp lý và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể đội ngũ Cán bộ - Công nhân viên, đáp ứng yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác đối ngoại, Phòng Pháp Chế - Đối Ngoại chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông, đối ngoại, hợp tác quốc tế của Công ty. Mục tiêu chính là xây dựng, kết nối và duy trì mối quan hệ bền vững giữa Công ty Thuốc lá Sài Gòn và quý khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hữu quan, tạo dựng hình ảnh thương hiệu và nâng cao danh tiếng Công ty. Bên cạnh đó, Phòng Pháp Chế - Đối Ngoại cũng đảm nhận nhiệm vụ truyền thông thương hiệu và quản lý nội dung cho website chính thức của công ty, tham gia xây dựng chiến lược phát triển giá trị thương hiệu theo hướng tích cực, đồng thời lan truyền giá trị cốt lõi của công ty đến gần hơn với cộng đồng.