Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tuyển dụng

Tuyển dụng: Nhân viên bán hàng Phòng Tiêu thụ

Tuyển dụng: Nhân viên bán hàng Phòng Tiêu thụ
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/10/2018

Tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật ca Phân xưởng Sợi

Tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật ca Phân xưởng Sợi
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn*
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 23/7/2018

Tuyển dụng: Công nhân vận hành máy

Tuyển dụng: Công nhân vận hành máy
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 14/5/2018

Tuyển dụng: Công nhân sửa chữa máy

Tuyển dụng: Công nhân sửa chữa máy
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 14/5/2018

Nhân viên Y tế

Nhân viên Y tế
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 17/01/2017.

Kỹ sư phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Kỹ sư phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 21/11/2016

Công nhân Vận hành máy (2016)

Công nhân Vận hành máy (2016)
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/10/2016

Nhân viên kỹ thuật ca Phân xưởng Sợi

Nhân viên kỹ thuật ca Phân xưởng Sợi
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/10/2016

Nhân viên kỹ thuật Phân xưởng Vấn bao

Nhân viên kỹ thuật Phân xưởng Vấn bao
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/10/2016
Tổng cộng: 10