Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí "Công nhân vận hành máy"

Tuyển dụng vị trí "Công nhân vận hành máy"
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn*

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Đảm bảo Chất lượng

Tuyển dụng: Nhân viên Phòng Đảm bảo Chất lượng
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn*
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 22/5/2019

Tuyển dụng: Công nhân vận hành máy

Tuyển dụng: Công nhân vận hành máy
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn*
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 17/11/2018

Tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật ca Phân xưởng Sợi

Tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật ca Phân xưởng Sợi
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn*
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 23/7/2018

Tuyển dụng: Nhân viên Giám sát bán hàng

Tuyển dụng: Nhân viên Giám sát bán hàng
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn*

Tuyển dụng: Công nhân vận hành máy (T05/2018)

Tuyển dụng: Công nhân vận hành máy (T05/2018)
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 14/5/2018

Tuyển dụng: Công nhân sửa chữa máy

Tuyển dụng: Công nhân sửa chữa máy
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 14/5/2018

Nhân viên Y tế

Nhân viên Y tế
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn* 
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 17/01/2017.

Tổng cộng: 14