Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Hoàn thành đại hội các Chi bộ tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch số 1530-KH/ĐUTCT ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã ban hành Kế hoạch số 488-KH/ĐUSG ngày 18-12-2019 về việc “Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công ty Thuốc lá Sài Gòn lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Diễn ra trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và trong giai đoạn triển khai nhiều nhiệm vụ công tác của năm 2020, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, giúp cho toàn thể đảng viên cùng CBCNV nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nỗ lực, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện và triển khai đến các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo công tác tổ chức đại hội các cấp được diễn ra đúng tiến độ, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong đó yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các cấp ủy phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cùng cấp ủy các chi bộ đã tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề tồn đọng.

Đại hội các Chi bộ đã được tổ chức tại Câu lạc bộ Văn hóa – Thể thao mới thành lập của Công ty

Trong cuối tháng 02 và đầu tháng 03 năm 2020, 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công đại hội chi bộ, đã bầu ra được 14 Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chất lượng chi ủy viên đều bảo đảm tiêu chuẩn, có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, yêu cầu về năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ theo quy định của Đảng.  

Thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo, tại đại hội, các chi bộ đã thực hiện tốt các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2022; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các Chi bộ cũng đã bầu ra được đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên, bao gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện trí tuệ của chi bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty.

Có thể nói tính đến thời điểm này, công tác tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc đã được thực hiện thành công, thể hiện sự tập trung trí tuệ lãnh đạo tổ chức của các chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tạo đà và động lực tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty sắp tới.

Sau khi kết thúc đại hội, các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Công ty đang tích cực hoàn thiện và ban hành chương trình hành động để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 08/4/2020. Đảng ủy Công ty đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức một cách kỹ lưỡng, chu đáo với quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV, đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đại hội các chi bộ:

Đại hội Chi bộ Văn Phòng 1  Đại hội Chi bộ Văn Phòng 2
Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ 1 Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ 2
Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ 3 Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ 4
Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ 5 Đại hội Chi bộ Kho vận
Đại hội Chi bộ Phân xưởng Cơ điện Đại hội Chi bộ Phân xưởng Sợi
Đại hội Chi bộ Phân xưởng Vấn bao 1 Đại hội Chi bộ Phân xưởng Vấn bao 2
Đại hội Chi bộ Phân xưởng Vấn bao 3 Đại hội Chi bộ Chi nhánh Hà Nội