Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Hội nghị phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 30/9/2022, Công ty Thuốc lá Sài đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2022 – 2024 với mục đích kiểm điểm, đánh giá các kết quả đạt được trong giai đoạn 2020 - 2022, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Công ty Thuốc lá Sài Gòn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo Huyện Bình Chánh, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc A; các đơn vị trong Cụm thi đua Tự vệ 10; đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Thuốc lá Sài Gòn và các cá nhân trực tiếp tham gia, thực hiện phong trào tại cơ sở.

Trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Công ty được thường xuyên quan tâm chỉ đạo với nội dung, hình thức phong phú và bám sát tình hình thực tế. Trong giai đoạn phát động thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 2020 - 2022, các đơn vị trong Công ty đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần xây dựng môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Quyết Thắng – Phó phòng PA04 CA TPHCM đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Đồng chí đề nghị Công ty Thuốc lá Sài Gòn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,… góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trên địa bàn, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Đảng uỷ Công ty Thuốc lá Sài Gòn, đồng chí Nhâm Minh Thuận - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty khẳng định đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho doanh nghiệp phát triển và bảo đảm an ninh trật tự trong toàn cơ quan, đơn vị.