Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị & học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XII

Chiều ngày 24/7/2018, Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tiến hành tổ chức Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị có:

  • Đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty;
  • Đồng chí Trịnh Xuân Quang – Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Công ty;
  • Đồng chí Châu Tuấn – Phó Bí thư, Giám đốc Công ty.

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ Công ty.

Báo cáo trước hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Quang – Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Công ty trình bày, đánh giá những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; đề ra những phương hướng, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hầu hết các đảng viên trong đảng bộ đã lĩnh hội nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tốt; từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Công ty. Kết quả cho thấy, đã có sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Xây dựng tác phong làm việc khoa học … Việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Đồng chí Trịnh Xuân Quang – Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo trước Hội nghị

Đồng chí Trịnh Xuân Quang – Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo trước Hội nghị

Nhằm biểu dương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã trao tặng Giấy khen cho 01 cá nhân là đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ cùng 02 tập thể là Chi bộ Nghiệp vụ 1 và Chi bộ Phân xưởng Sợi.

Bên cạnh đó, dựa trên các kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cũng trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài Gòn cho 07 Chi bộ, 38 đảng viên và 03 quần chúng có thành tích nổi bật trong 02 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Đồng chí Trịnh Xuân Quang – Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Cty trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CT05

Đồng chí Trịnh Xuân Quang – Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Công ty trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CT05

Cũng trong cùng ngày, Đảng bộ Công ty đã kết hợp tổ chức Buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khoá XII.

Về dự buổi học tập quán triệt có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài Gòn; toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty, BCH đoàn thể, cán bộ chức danh không là đảng viên; các đồng chí đảng viên đến từ các cơ sở Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (phía Nam) và đảng viên của cơ quan văn phòng đại diện phía Nam.     

Hội nghị đã được lắng nghe Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ - Học viện Cán bộ TP.HCM giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 03 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26,27,28-NQ/TW.

Nội dung của 3 nghị quyết về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến sự phát triển, đổi mới của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nói chung, cũng như hoạt động của Công ty nói riêng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty hy vọng thông qua buổi quán triệt, các cán bộ, đảng viên đã nắm rõ được nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa 12. Trên cơ sở đó, các cấp ủy vận dụng vào triển khai thực hiện các Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, CT HĐTV Công ty trao Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho các Chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện CT05

Đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, CT HĐTV Công ty trao Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho các Chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện CT05

Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ - Học viện Cán bộ TP.HCM trình bày nội dung Nghị quyết đến Hội nghị

Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ - Học viện Cán bộ TP.HCM trình bày nội dung Nghị quyết đến Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu đáp từ và kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu đáp từ và kết luận hội nghị