Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Thông báo thay đổi người quản lý Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Công bố thông tin bất thường 2019


Công bố thông tin bất thường

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn thông báo v/v thay đổi người quản lý: Ông Trịnh Xuân Quang - Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn nghỉ hưu kể từ ngày 01/4/2020.   

Vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây