Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Thuốc lá Bến Tre: tạo bước phát triển bền vững

Trong vài năm trở lại đây, Thuốc lá Bến Tre không ngừng củng cố uy tín, chất lượng, vị thế của mình trong ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá. Năm 2022 Công ty đã có mức tăng trưởng cao về mọi mặt, kết quả toàn bộ các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Đây là nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục phát triển lớn mạnh trong giai đoạn tới.

Lợi nhuận tăng vượt trội so kế hoạch đề ra

Năm 2022, ngành Thuốc lá phải đứng trước hàng loạt thách thức vô cùng khó khăn. Nhưng với sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao, Ban lãnh đạo Công ty Thuốc lá Bến tre đã tập trung chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn, đề ra những giải pháp cụ thể để đảm bảo sản xuất ổn định.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Tre đều đạt và vượt so với kế hoạch: tổng sản lượng tiêu thụ ước đạt 264 triệu bao - đạt 113,9% so với kế hoạch, trong đó nội tiêu đạt 27 triệu bao - đạt 109,75% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt 870 tỷ đồng - đạt 117,9% so với kế hoạch, nộp ngân sách đạt 79 tỷ đồng - đạt 127% so với kế hoạch. Đáng chú ý, lợi nhuận tăng vượt trội so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 42 tỷ đồng - đạt 123,5% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân 24,2 triệu đồng người/tháng.

Trong năm 2022, Công ty làm rất tốt hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu xuất khẩu, sản lượng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tăng trưởng tốt, vượt 12% so với kế hoạch. Công tác nhập khẩu được quan tâm sâu sát, năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 5 triệu USD, chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu và sợi tô (acetate tow). Sự tăng giá này nằm trong dự báo kế hoạch của Công ty, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu và dự báo về việc tăng đột biến giá tơ dùng trong sản xuất cây đầu lọc.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu, Công ty còn có vùng trồng nguyên liệu tại Krongpa tỉnh Gia Lai. Năm 2022 Công ty đã đầu tư 219 ha, thu mua 7.18 tấn nguyên liệu. Doanh thu chi nhánh góp phần tăng doanh thu cho Công ty.

Để có được kết quả này, Đ/c Dương Ngọc Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Thuốc lá Bến Tre cho biết: Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động trong Công ty xuyên suốt một cách toàn diện, kịp thời trong từng tháng. Trong năm, Đảng ủy Công ty đã ban hành 11 thông báo kết luận và một số loại văn bản nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty luôn sáng tạo trong công tác, chủ động nắm bắt cơ hội khi thực hiện nhiệm vụ chính trị; Ban Chấp hành, tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty luôn đảm bảo tốt sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; Sự phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty triển khai các nhiệm vụ do lãnh đạo cấp trên giao cho và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của từng đơn vị đúng lúc và kịp thời. Các phòng ban chuyên môn thể hiện tính chủ động và sáng tạo trong công việc, có bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ cao đã đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

Hoạt động thị trường được Công ty xác định là trọng tâm, quyết định đến sản xuất, sản lượng nội tiêu và xuất khẩu đều tăng trưởng. Công ty đã tổ chức thành công các hội nghị chăm sóc khách hàng, hoạt động nghiên cứu và phát triển thị trường là việc làm xuyên suốt, góp phần trong việc điều chỉnh chất lượng sản phẩm. Trong năm, Công ty tổ chức Hội nghị khách hàng cho các đại lý cấp 1, cấp 2 của Tỉnh An Giang tại Thành phố Đà Lạt; Tổ chức Hội nghị khách hàng cho các đại lý cấp 1 tại Huế - Đà Nẵng; Công tác khảo sát thị trường và kết hợp thăm đại lý tại các tỉnh miền Tây nhân dịp Tết Trung thu; Tổ chức Hội nghị khách hàng cho các đại lý tại khu vực Cà Mau. Đặc biệt, Công ty tổ chức Hội Nghị Nông dân vùng trồng thuốc lá tỉnh Gia Lai, triển khai vụ mùa 2022-2023.

Công tác quản lý sản xuất luôn được Công ty chú trọng, bên cạnh việc kiểm soát sản xuất theo qui trình, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Công ty đảm bảo được nguồn dự trữ nguyên liệu dồi dào, hạn chế được biến động tăng về giá vốn hàng bán mà giá cả nguyên liệu chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

Công ty Thuốc lá Bến Tre luôn kết hợp tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác an sinh xã hội. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, Công ty nhận nuôi dưỡng 01 mẹ VN anh hùng, số tiền phụng dưỡng hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng; xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, quỹ chất độc màu da cam, đóng góp Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, Quỹ vắc-xin cho công nhân và ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, công tác từ thiện xã hội khác với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Lấy phương châm dùng xuất khẩu để củng cố duy trì và phát triển nội tiêu

Năm 2023 là năm ngành Thuốc lá tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, giá cả nguyên phụ liệu đầu vào tiếp tục tăng. Thuốc lá lậu quay trở lại, cạnh tranh nội bộ ngành. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với phương châm: Phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ then chốt; phấn đấu đưa  Công ty ngày càng phát triển; kết hợp phát triển sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên lao động. Các chỉ tiêu cụ thể như: Sản lượng tiêu thụ 260 triệu bao, trong đó nội tiêu 27 triệu bao; phấn đấu doanh thu đạt: 885,8 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 78 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 45,5 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Công ty chú trọng tập trung thực hiện tốt 6 giải pháp: Trong đó về tổ chức sản xuất, Công ty tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát chặt chẽ hơn các chi phí trong sản xuất bằng cách hợp lý hóa và phối hợp nhịp nhàng các khâu trong quá trình sản xuất. Có chế độ thưởng phạt rõ ràng cho việc thực hiện các định mức đề ra. Định kỳ hàng tháng rà soát và phân tích toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình quản lý, sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, cân đối nhu cầu hàng tồn kho, sắp xếp thời gian sản xuất khoa học sao cho tiết kiệm được điện, nước và nhiên liệu.

Đối với việc thực hiện giải pháp về tiêu thụ, thị trường, Công ty xác định nội tiêu mang tính chiến lược, cần tập trung đầu tư thường xuyên, ổn định chất lượng, làm tốt công tác marketing, chăm sóc khách hàng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng đều, tăng trưởng mạnh, đặc biệt là thị trường truyền thống tại các tỉnh miền Tây.

Với phương châm dùng xuất khẩu để củng cố duy trì và phát triển nội tiêu. Công ty xác định hoạt động xuất khẩu thuốc điếu vẫn giữ vai trò chủ lực. Giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với đối tác nhượng quyền thương hiệu Luffman. Chú trọng đa dạng hoá thiết kế đối với sản phẩm President nhằm tìm kiếm nhiều khách hàng mới, hướng đến mục tiêu bền vững trong sản xuất xuất khẩu.

Năm 2023, Công ty tiếp tục duy trì và xuất khẩu phụ liệu cho khách hàng truyền thống, tranh thủ khách hàng nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu thuốc lá điếu nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu trong tình hình tỷ giá ngoại tệ đang có lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá.

Về khôi phục phát triển vùng nguyên liệu, Công ty sẽ tăng cường hợp tác giữa các đơn vị sản xuất nguyên liệu thuốc lá với chính quyền địa phương và các hộ nông dân, tạo môi trường đầu tư thích hợp. Triển khai thực hiện thành công vụ mùa 2022-2023 tại vùng trồng Gia Lai, phấn đấu duy trì và có tăng diện tích đầu tư vào vụ mùa 2023-2024.