Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công ty Thuốc lá Bến Tre

1. TÊN CÔNG TY:

-  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẾN TRE

-  Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE

-  Tên Công ty bằng tiếng Anh: BEN TRE TOBACCO COMPANY LIMITED

-  Tên viết tắt: VINATABA BEN TRE

2. TRỤ SỞ CHÍNH:

-  Địa chỉ: 90A3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

-  Điện thoại: +84 (275) 3827768

-  Fax: +84 (275) 3829373

-  Email: betofa@bentretabac.vn

-  Mã số thuế: 1300107429

-  Biểu tượng:

3. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.

4. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Bà Mai Thị Kim Thoa – Chủ tịch

5. CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY:  Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.