Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Công ty Thuốc lá Sài Gòn tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015 – 2020

Công ty Thuốc lá Sài Gòn tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015 – 2020
Sáng ngày 06/7/2020, tại Hội trường Công ty ở KCN Vĩnh Lộc – TP.HCM, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015 – 2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối DNTW; Kế hoạch số 1530-KH/ĐUTCT ngày 10/10/2019 của Đảng ủy TCT Thuốc lá Việt Nam về Đại hội Đảng các cấp...
Tổng cộng: 127