Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả:

Tuyển dụng vị trí "Nhân viên Phòng Tổ chức Nhân sự"

08:54:32, 21/07/2020
Tuyển dụng vị trí "Nhân viên Phòng Tổ chức Nhân sự"
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn*

Công ty Thuốc lá Sài Gòn tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015 – 2020

14:36:29, 10/07/2020
Công ty Thuốc lá Sài Gòn tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015 – 2020
Sáng ngày 06/7/2020, tại Hội trường Công ty ở KCN Vĩnh Lộc – TP.HCM, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015 – 2020.
Tổng cộng: 196