Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả:

Công ty Thuốc lá Sài Gòn nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM về thành tích cao trong công tác nộp ngân sách Nhà nước năm 2021

09:42:48, 10/02/2022
Công ty Thuốc lá Sài Gòn nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM về thành tích cao trong công tác nộp ngân sách Nhà nước năm 2021
Ngày 31/12/2021 vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác thu-chi ngân sách năm 2021. Nhân dịp này, Công ty Thuốc lá Sài Gòn vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM về thành tích cao trong công...

Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Giữ an toàn sản xuất bằng mô hình "3 tại chỗ"

08:44:29, 10/02/2022
Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Giữ an toàn sản xuất bằng mô hình "3 tại chỗ"
Khắc phục những khó khăn khi tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh - một trong những “tâm dịch” của cả nước, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã nhanh chóng và chủ động triển khai mô hình “3 tại chỗ: sản...
Tổng cộng: 328