Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả: 2018

Tuyển dụng: Công nhân vận hành máy

09:26:49, 02/11/2018
Tuyển dụng: Công nhân vận hành máy
*Tin tuyển dụng này đã hết hạn*
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 17/11/2018

Giải cầu lông Công ty năm 2018

13:37:07, 25/09/2018
Giải cầu lông Công ty năm 2018
Chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tạo không khí vui tươi sôi nổi góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng như để duy trì phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong tập...

Công ty Thuốc lá Sài Gòn tri ân các thương binh - thân nhân liệt sĩ nhân ngày lễ kỷ niệm 27/7/2018

13:59:24, 07/09/2018
Công ty Thuốc lá Sài Gòn tri ân các thương binh - thân nhân liệt sĩ nhân ngày lễ kỷ niệm 27/7/2018
Cứ đến dịp tháng bảy về, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi xúc động tưởng nhớ đến các thương binh, anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Tổng cộng: 43