Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả: Lý Sơn

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn với hành trình về nguồn năm 2018

08:50:29, 12/06/2018
Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn với hành trình về nguồn năm 2018
Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy Công ty và tăng cường các hoạt động chính trị, truyền thống cách mạng cho cán bộ - đảng viên, từ tháng 3 đến tháng 5/2018, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức cho các cán...
Tổng cộng: 1