Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả: giải cầu lông

Kết quả chung cuộc Giải Cầu Lông Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2022

12:03:33, 12/07/2022
Kết quả chung cuộc Giải Cầu Lông Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2022
Giải Cầu Lông Công ty Thuốc lá Sài Gòn là một trong những hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho tập thể CB.CNV Công ty. Sau 4 ngày thi đấu hào hứng, sôi nổi, chiều ngày 10/6/2022, giải đấu đã...

Giải cầu lông Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2022

08:56:17, 12/07/2022
Giải cầu lông Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2022
Với mong muốn thắt chặt mối liên hệ gắn kết giữa đồng nghiệp trong nội bộ Công ty, đồng thời tạo động lực để người lao động tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe và giúp CB.CNV giải tỏa căng thẳng...

Giải cầu lông Công ty năm 2019

13:14:48, 04/11/2019
Giải cầu lông Công ty năm 2019
Nhằm tạo không khí vui tươi sôi nổi góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cũng như để duy trì phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong CBCNV và phát triển bộ môn Cầu lông, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty...

Giải cầu lông Công ty năm 2018

13:37:07, 25/09/2018
Giải cầu lông Công ty năm 2018
Chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tạo không khí vui tươi sôi nổi góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng như để duy trì phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong tập...

Giải cầu lông Công ty năm 2017

10:23:20, 29/09/2017
Giải cầu lông Công ty năm 2017
Chào mừng 72 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2017), đồng thời tạo không khí vui tươi sôi nổi góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cũng như để duy trì phong trào rèn luyện thể dục thể thao...
Tổng cộng: 5