Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Kết quả: khen thưởng học sinh giỏi

Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi con CBCNV năm học 2017-2018

09:17:47, 31/07/2018
Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi con CBCNV năm học 2017-2018
Như truyền thống hằng năm, mỗi khi hè về được sự chỉ đạo của Đảng ủy - Hội đồng Thành viên - Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn tổ chức họp mặt phát thưởng cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi là...

Công đoàn Công ty tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi con CB-CNV năm học 2015 - 2016

10:45:22, 07/10/2016
Công đoàn Công ty tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi con CB-CNV năm học 2015 - 2016
04/10/2016 - Như truyền thống hằng năm, mỗi khi hè về Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn lại tổ chức họp mặt phát thưởng cho các em đạt danh hiệu học sinh giỏi là con CB.CNV Công ty với mục đích động viên khuyến khích các em...
Tổng cộng: 2