Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Hội thao kỹ thuật chữa cháy và sơ cấp cứu năm 2017

Hội thao kỹ thuật chữa cháy và sơ cấp cứu năm 2017
Nhằm hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy", sáng ngày 25/10/2017, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và sơ cấp cứu năm 2017.

Họp mặt khách hàng khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày 26/10/2017

Họp mặt khách hàng khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày 26/10/2017
Ngày 26/10/2017, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức buổi họp mặt với khách hàng ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tại trụ sở Công ty ở KCN Vĩnh Lộc.

Họp mặt khách hàng khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi ngày 19/10/2017

Họp mặt khách hàng khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi ngày 19/10/2017
Ngày 19/10/2017, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức buổi họp mặt với khách hàng ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tại trụ sở Công ty ở KCN Vĩnh Lộc.

Họp mặt khách hàng khu vực Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định ngày 4/10/2017

Họp mặt khách hàng khu vực Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định ngày 4/10/2017
Ngày 4/10/2017, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức buổi họp mặt với khách hàng của các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định tại trụ sở Công ty ở KCN Vĩnh Lộc.

Họp mặt khách hàng khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng ngày 22/09/2017

Họp mặt khách hàng khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng ngày 22/09/2017
Ngày 22/09/2017, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức buổi họp mặt với khách hàng của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tại trụ sở Công ty ở KCN Vĩnh Lộc.

Họp mặt khách hàng khu vực Cần Thơ ngày 08/09/2017

Họp mặt khách hàng khu vực Cần Thơ ngày 08/09/2017
Ngày 08/09/2017, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức buổi họp mặt với khách hàng Cần Thơ tại trụ sở Công ty ở KCN Vĩnh Lộc.

Họp mặt khách hàng khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 07/09/2017

Họp mặt khách hàng khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 07/09/2017
Ngày 07/09/2017, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức buổi họp mặt với khách hàng của hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tại trụ sở Công ty ở KCN Vĩnh Lộc.
Tổng cộng: 133